Auxiliar de enfermaría en xeriatría

Esta actividade formativa está pendente de acreditación pola Comisión de Formación Continuada das Profesións Sanitarias da Comunidade Autónoma de Galicia, Téc. en Coidados Auxiliares de Enfermería. 5.2 créditos.

Duración del curso:
64 Horas.
Fecha prevista de realización:
del 03/09/18 al 26/11/18.
Modalidad:
On-line
Precio:

60 €.

Objetivos:
  • Adquirir as competencias requiridas para a adecuada realización das labores propias do auxiliar de enfermaría, atendendo os aspectos físicos, psicolóxicos e  sociais implicados na atención integral ao doente xeriátrico, para contribuír ó maior benestar e calidade de vida posibles.
  • Fomentar a empatía co ancián a través do coñecemento das características propias do mesmo, de acordo á súa idade, problemas sociais, problemas físicos...
  • Coñecer os coidados básicos e específicos e as técnicas sanitarias que se utilizan na atención aos anciáns.
  • Dotar aos técnicos en coidados auxiliares de enfermaría do sector dos coñecementos básicos na atención e na comunicación co ancián.
  • A adquisición dos coñecementos necesarios para poder ofrecer uns servizos e coidados auxiliares de enfermaría en xeriatría axeitada de maneira que mellore a súa competitividade profesional e ofreza unha atención integral ao ancián.
Contenidos:
  • Módulo 1: Coidados básicos en xeriatría.
  • Módulo 2: Coidados terapéuticos en xeriatría.
volver
Foro Galego de Formación e Edicións
Tel. (+34) 680 281 230
Fax (+34) 881 972 550
forogalego@forogalego.com
Política de privacidad
Política de cookies
Aviso legal