Atención a doentes de Alzheimer

Esta actividade formativa está acreditada pola Comisión de Formación Continuada das Profesións Sanitarias da Comunidade Autónoma de Galicia, con 5,2 créditos de formación continua para Diplomado/a en Enfermería E Téc. en Coidados Auxiliares de Enfermería.

Duración del curso:
30 Horas.
Fecha prevista de realización:
del 19/09/18 al 29/10/18.
Modalidad:
On-line
Precio:

35 €.

Objetivos:
  • Capacitar aos traballadores do sector para atender a persoas que presenten a enfermidade de Alzheimer mellorando con iso a calidade da atención que requiren por posuír unhas necesidades especiais deste colectivo de enfermos.
  • Mellorar o benestar e a calidade asistencial dos enfermos de Alzheimer, aplacando as normas de boas prácticas recoñecidas en Europa.
  • Aprender como coñecer ás persoas maiores, como descubrir o seu mundo interior, como distinguir os sinais de benestar e de molestias, como falarlles e tratarlles, como incluír á familia no plano de coidados, nunha palabra, como optimizar a calidade de vida dos enfermos de Alzheimer.
  • Adquirir xeitos específicos e coñecer as estratexias para a súa resolución dos problemas que formular o doente con Alzheimer, vinculados á degradación progresiva das súas facultades mentais e físicas, a súa incapacidade progresiva de desenvolver as actividades básicas da vida diaria, (asearse, vestirse , comer, necesidades fisiolóxicas, etc) e á aparición de trastornos da conducta que poida formular problemas aos sanitarios (auxiliares, ATS, celadores, etc.)
  • Desenvolver xeitos específicos en relación coa prevención e tratamento de problemas físicos: incontinencia, estreñimento, úlceras de presión, inmobilismo, caídas, etc.
  • Establecer plans de coidados individualizados e axustados á situación de cada paciente enfermo de Alzheimer para promover ao máximo a autonomía dos mesmos.
  • Desenvolver coa familia unha relación positiva (información, preguntas e queixas) e seguila a medio e longo prazo.
  • Colaborar eficazmente cos outros profesionais do equipo, para ofrecer unha atención integral ao doente enfermo de Alzheimer e a súa familia.
Contenidos:

Módulo 1: A comunicación e o trato coa persoa afectada.

Módulo 2: Achegamento ao doente afectado.

Módulo 3: Actividades básicas da vida diaria (abvd): cales son e como manexalas.

Módulo 4: Coidados físicos: prevención e desenvolvemento

Módulo 5: Plan persoalizado de atención ao  doente.

Módulo 6: Abusos, coidados inadecuados e problemas éticos.

Módulo 7: Comunicación e relación co coidador profesional e a familia.

volver
Foro Galego de Formación e Edicións
Tel. (+34) 680 281 230
Fax (+34) 881 972 550
forogalego@forogalego.com
Política de privacidad
Política de cookies
Aviso legal