Auxiliar de enfermaría en pediatría

Esta actividade formativa está pendente da resolución da Comisión de Formación Continuada das Profesións Sanitarias da Comunidade Autónoma de Galicia, Téc. en Coidados Auxiliares de Enfermería. 8.5 créditos.

Duración del curso:
70 Horas.
Fecha prevista de realización:
del 03/09/18 al 12/12/18.
Modalidad:
On-line
Precio:

80 €.

Objetivos:
 • Dotar aos alumnos dos coñecementos e actitudes en coidados auxiliares de enfermaría, necesarios para prestar atención a doentes en idade pediátrica.
 • Identificar as necesidades e problemas durante os primeiros momentos de vida.
 • Identificar as necesidades e problemas durante as distintas etapas pediátricas.
 • Adquirir os coñecementos necesarios para a execución dos coidados, dirixidos ao recen nacido co final de manter o seu nivel de saúde, previr accidentes, previr enfermidades …etc.
 • Coñecer as principais técnicas de atención inmediata ao recen nacido
 • Ser capaz de identificar os problemas máis frecuentes que poden xurdir nas súas primeiras horas de vida.
 • Coñecer as características físicas e desenvolvemento do recen nacido durante a lactación.
 • Dotar aos alumnos dos coñecementos sobre alimentación e coidados ao lactante.
 • Coñecer a evolución e situación actual da infancia e adolescencia.
 • Adquirir coñecementos sobre os desenvolvementos psicomotor e crecemento físico na infancia e adolescencia.
 • Ser capaz de identificar os problemas máis frecuentes na infancia e adolescencia.
 • Coñecer os mecanismos de detección precoz dos signos de maltrato en idade pediátrica.
 • Diferenciar as situacións, os factores e os axentes produtores de enfermidades, para aplicar os correspondentes mecanismos de prevención.
 • Explicar os métodos e os medios materiais usados en actividades de educación sanitaria, promovidas polas institucións competentes, describindo as aplicacións dos mesmos en función do tipo de programa
 • Coñecer o calendario de vacinación infantil e as diferentes medidas preventivas.
 • Ser capaz de recoñecer, valorar e medir a intensidade dos diferentes tipos de feridas, lesións, queimaduras e outras urxencias.
Contenidos:

Módulo 1: fase prenatal e natal.

Módulo 2. O recen nacido.

Módulo 3. O lactante.

Modulo 4: infancia e adolescencia.

Módulo 5. Problemas de saúde máis frecuentes na infancia e adolescencia.

Módulo 6. Promoción da saúde na infancia e adolescencia.

Modulo 7. Situacións de urxencia.

volver
Foro Galego de Formación e Edicións
Tel. (+34) 680 281 230
Fax (+34) 881 972 550
forogalego@forogalego.com
Política de privacidad
Política de cookies
Aviso legal