Auxiliar de enfermaría saúde mental e psiquiatría

Esta actividade formativa está acreditada pola Comisión de Formación Continuada das Profesións Sanitarias da Comunidade Autónoma de Galicia, Téc. en Coidados Auxiliares de Enfermería. 9 créditos.

Duración del curso:
49 Horas.
Fecha prevista de realización:
del 08/10/18 al 14/12/18.
Modalidad:
On-line
Precio:

50 €.

Objetivos:
  • Capacitar aos traballadores do sector para atender a persoas que presenten trastornos mentais mellorando con iso a calidade da atención que requiren por posuír unhas necesidades especiais deste colectivo.
  • Analizar a historia e principais teorías da enfermaría na saúde mental.
  • Saber os principais conceptos relacionados coa saúde mental.
  • Describir o papel profesional dos sanitarios nos distintos niveis de asistencia a saúde mental.
  • Coñecer as áreas de intervención e programas de saúde mental.
  • Analizar os aspectos éticos e legais da enfermaría.
  • Revisar as grandes categorías diagnósticas dos trastornos mentais.
  • Adquirir os coñecementos clave que permiten distinguir as características principais dos diversos trastornos, así como o seu diagnóstico.
  • Dotar aos alumnos das estratexias e modelos de actuación con doentes psiquiátricos para garantir unha atención de calidade.
  • Coñecer as principais pautas de comunicación  con doentes difíciles.
Contenidos:

Módulo 1: Conceptos básicos de saúde mental.

Módulo 2: Papel terapéutico da enfermaría psiquiátrica.

Módulo 3: Trastornos psiquiátricos máis frecuentes na atención ao doente.

Módulo 4: Estratexias e modelos de actuación con doentes psiquiátricos.

volver
Foro Galego de Formación e Edicións
Tel. (+34) 680 281 230
Fax (+34) 881 972 550
forogalego@forogalego.com
Política de privacidad
Política de cookies
Aviso legal