Programación FeSP LANZA EMPREGO SOCIOSANITARIO

Acción formativa Inicio Aula
Funciones adminstrativas en centros sanitarios. 12/03/2018 Aula 2
Atención a enfermos de Parkinson. 12/03/2018 Aula 1
Acción formativa Inicio Aula
MF0249 Higinene y atención sanitaria domicilaria. 06/04/2018 Aula 1
Intervención educativo-social na infancia e adolescencia de maltrato, desprotección e risco . 18/04/2018 Aula 1
Mayo
Acción formativa Inicio Aula
Prevención de Úlceras e Escaras para TCAE. 01/05/2018 Aula 2
MF1017 Intervención na atención hixiénico-alimentaria en institución. 21/05/2018  
MF0250 Atención e apoio psicosocial domiciliario. 22/05/2018 Aula 1
Xestión da documentación sanitaria. 22/05/2018 Aula 2
Acción formativa Inicio Aula
Coidados de enfermaría aos doentes oncolóxicos. 01/06/2018 Aula 1
Demencias e enfermidades psiquiátricas nas persoas maiores. 01/06/2018 Aula 1
Coidados de feridas e técnicas de vendaxe. 04/06/2018 Aula 1
Auxiliar de enfemaría en pediatría. 04/06/2018 Aula 1
Embarazo e lactancia. 08/06/2018 Aula 1
TCAE en Hemodiálisis. 11/06/2018 Aula 2
Primeros auxilios. 15/06/2018 Aula 2
Atención a doentes de Alzheimer. 19/06/2018 Aula 1
TCAE na Área cirúrxica. 25/06/2018 Aula 2
MF0251 Apoio domiciliario e alimentación familiar. 29/06/2018 Aula 1
Julio
Acción formativa Inicio Aula
Auxiliar de enfermaría en xeriatría. 02/07/2018 Aula 1
RCP básica e primeiros auxilios. 06/07/2018 Aula 2
Nutrición e dietética. 17/07/2018 Aula 1
Auxiliar de enfermería mental e psiquiatría. 20/07/2018 Aula 1
TCAE na Unidade de Queimados. 30/07/2018 Aula 1
Agosto
Acción formativa Inicio Aula
Limpeza e hixiene en centros educativos. 07/08/2018 Aula 1
Prevención de Riscos Sanitarios. 29/08/2018 Aula 2
Septiembre
Acción formativa Inicio Aula
Animacion social a persoas dependentes en institucions. 01/09/2018 Aula 1
Coidados Auxiliares de Enfermaría na Área de Urxencias. 04/09/2018 Aula 2
Autoestima e infancia. 12/09/2018 Aula 1
Calidade na Atención sociosanitaria. 28/09/2018 Aula 1
Foro Galego de Formación e Edicións
Tel. (+34) 680 281 230
Fax (+34) 881 972 550
forogalego@forogalego.com
Información legal